Zvuk podešavate posle dva klika na plejer (tada postaje vidljiva traka za podešavanje tona)